மொழி :
SWEWE உறுப்பினர் :புகுபதிகை |பதிவு
தேடல்
கலைக்களஞ்சியம் சமூகம் |கலைக்களஞ்சியம் பதில்கள் |கேள்வி சமர்ப்பிக்கவும் |சொற்களஞ்சியம் அறிவு |பதிவேற்றம் அறிவு
கேள்விகள் :குளோரோபார்ம்
பார்வையாளர் (125.17.*.*)
பகுப்பு :[தொழில்நுட்ப][இரசாயன ஆற்றல்]
நான் பதில் சொல்ல வேண்டும் [பார்வையாளர் (3.227.*.*) | புகுபதிகை ]

படம் :
வகைகள் :[|jpg|gif|jpeg|png|] பைட் :[<1000KB]
மொழி :
| சோதனைக் குறியீடு :
அனைத்து பதில்களை [ 1 ]
[உறுப்பினர் (365WT)]பதில்களை [சீன ]நேரம் :2018-09-09
三氯甲烷
无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光,不燃,质重,易挥发。纯品对光敏感,遇光照会与空气中的氧作用,逐渐分解而生成剧毒的光气(碳酰氯)和氯化氢。可加入0.6%~1%的乙醇作稳定剂。能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶、 25℃时1ml溶于200ml水。相对密度1.4840。凝固点-63.5℃。沸点61~62℃。折光率1.4476。低毒,半数致死量(大鼠,经口)1194mg/kg。有麻醉性。有致癌可能性。

别名

氯仿

分子式

CHCl₃

相对分子质量

119.38

化学品类别

有机物--烃的衍生物

管制类型

氯仿(易制毒-2)

储存

密封阴凉避光保存
தேடல்

版权申明 | 隐私权政策 | பதிப்புரிமை @2018 உலக encyclopedic அறிவு